mineraltown

Trilobits

Trilobits

Autor: GRINPACH
Contingut cortesia de : Grupo de Investigaciones Paleontológicas de Chile
http://www.grinpach.cl
Traducció : MineralTown.com

Reproduction of text and photos prohibited without permission of author.

 

trilobites

El Phylum Artr√≥poda est√† constitu√Įt per un grup d'invertebrats bastant ampli i variat, amb una llarga hist√≤ria evolutiva iniciada en el per√≠ode Prec√†mbric. Els representants d'aquest Phylum han arribat tamb√© una gran varietat de dimensions que van des de la microsc√≤pica, fins els dos metres de longitud. Els artr√≤podes comprenen criatures tan conegudes com els escorpins i aranyes (Ar√†cnits), llangostes i crancs (Crustacis), escarabats i papallones (Insectes), centpeus i milpeus (Miriapodes), i grans i importants grups de formes paleozoiques ja extingides, especialment el grup que mostrarem ara que √©s el dels Trilobits.

Entre els paleontòlegs existeix el consens, que els artròpodes van evolucionar a partir dels cucs aquàtics segmentats del tipus anèl·lids, això queda en evidència, ja que els artròpodes han heretat d'aquests, l'estructura del sistema nerviós, la manera d'augmentar els segments i la característica forma allargada del cos; no obstant això, han desenvolupat un esquelet extern que els ha fet perdre la flexibilitat i la possibilitat de contracció típica dels seus ancestres.

PhylumSubphylumSuperclaseClaseEdat
ArtrópodaProtoarthropodaOnychophoraPreC√†mbric - Actual
EuarthropodaTrilobitomorphaTrilobitoidea

Trilobita
Càmbric - Devònic

Càmbric - Pèrmic
ChelicerataMerostomata

Arácnida
Càmbric - Actual

Sil√ļric - Actual
Crustácea

Myriapoda

Hexapoda
Càmbric - Actual

Devònic - Actual

Devònic - Actual
PycnogonidaDevònic - Actual


Els trilobits (del llatí tri = tres i lobus = lòbul), són animals invertebrats de la classe crustàcea, la característica essencial de la qual, és un cos diferenciat en tres regions: escut cefàlic (Cefaló), Tórax i regió cabal (Pigidio). La seva evolució s'inicia en el Període Càmbric, en el jaciment fóssilifer de Burgess Shale en la Columbia Britànica (Canadà), on han aparegut alguns artròpodes com Marella i Waptia.

Marella splendens  Waptia fieldensis
Marella splendens (J. Aragón)  Waptia fieldensis (J. Aragón)


Els trilobits, com artr√≤pode, posseeixen un exoesquelet que consta d'un cert nombre de segments, alguns dels quals es troben fosos entre si, mentre que uns altres es troben lliures. Cada segment es divideix en una part mitja o axial i en parts laterals o pleurals. El exoesquelet dorsal est√† marcat per un parell de solcs o estries que separen la regi√≥ axial de les pleurals, les quals tenen un relleu intern on s'adhereixen els m√ļsculs que accionen els membres locomotors.


Triarthrus becki

Aspecte dorsal i ventral de Triarthrus becki junt a un fóssil que mostra la forma trilobulada.


L'exoesquelet ventral és molt delicat, per això s'ha conservat en rares ocasions, sent el lloc on se situen els membres locomotors o apèndixs, els quals estaven adherits a la superfície ventral per sota de les estries axials. Els membres encarregats de la natació reben el nom de exopodit i consta de nombroses unions o conjuntures que proporcionen un suport a una sèrie d'estructures dures i aplanades, com pues, que en gran nombre formen un eficient sistema de natació, que li servia per a mobilitzar-se en el mitjà aquàtic.


Fossil trilobite Metacanthinapaleoambiental reconstruction of trilobite Metacanthina

Fóssil i reconstrucció paleoambiental del trilobite Metacanthina barrandei del Devònic del Marroc.


En altres ocasions els trilobits caminaven o reptaven en la superf√≠cie del fons, per lo que utilitzaven un altre membre locomotor anomenat endopodit, que estava constitu√Įt per sis fortes juntures de material quitinos i que funcionava com una pota i es situava per sota del exopodit. Per darrere de la base d'adher√®ncia d'aquesta pota se situa un √≤rgan semblat a una fulla anomenat epidodit, que tenia al seu c√†rrec la funci√≥ respirat√≤ria per tant, funcionava com una br√†nquia.


Asaphus sp.Pseudogygites latimarginatusHomotelus bromidens

Asaphus sp.     Pseudogygites latimarginatus     Homotelus bromidens
(Ordoviciense)


El cap o cefaló posseeix en la seva part central una estructura denominada glabela que mostra indicacions del seu caràcter originalment segmentat, aquesta estructura està separada de la resta del cap per un solc que recorre la seva perifèria i que correspon a una 'prolongació' de la regió axial, mentre que la resta del cefaló posseeix una sèrie de subdivisions el que indica o suggereix que ben bé cinc segments s'han unit per a formar el cap. La boca del trilobits es localitzava en la part mitja del cefaló del costat inferior immediatament darrere i sota una prominència en forma de llavi anomenada labrum, als costats del quin naixien les antenes.


Ellipsocephalus hoffiAgraulos ceticephalusBasidechenella row

Ellipsocephalus hoffi     Agraulos ceticephalus     Basidechenella rowi


Els ulls dels trilobits se situen en la línia mitja de la closca i als costats de la glabela i són bastant visibles, aquests presenten formes molt variables, algunes espècies són cegues habitant zones del fons fangós del mar, mentre que altres espècies tenen ulls durant el seu estat juvenil, els quals després s'atrofien fins desaparèixer en l'estat d'edat avançada; no obstant això la majoria de les espècies posseeixen un sistema visual bastant eficaç. Els ulls són composts i consisteixen en nombrosos lents anomenades omatidis, cadascun dels quals posseeix una cornea llisa que pot estar aixecada o abonyegada, inserida en els forats rodons o poligonals; la seva grandària és petita, ja que un espai de 1 mm. Pot ser ocupat per 6 a 14 lents.


eyes of trilobiteseyes of trilobiteseyes of trilobites

Visión de Acaste downingiae      Ulls compostos -------------- Posici√≥ de visi√≥ sota el fang..


El pigidio √©s la zona cabal del trilobits, involucrat directament en la nataci√≥ de l'animal, esta constitu√Įt per una s√®rie de segments fusionats de la zona pleural distal, que en els artr√≤podes corrents correspondria a l'abdomen, aquesta segmentaci√≥ del pigidio esta present en moltes esp√®cies mentre que en unes altres es perd completament.


Evolutionary scheme of trilobites
Esquema evolutiu dels trilobits

Homotelus bromidens (Ordoviciense)
Homotelus bromidens (Ordoviciense)


Els trilobits es reprodueixen per ous i tenen un període de desenvolupament en que l'animal sofreix diferents canvis corporals. L'ou dels trilobits s'incuba en un molt primerenc estadi de desenvolupament, doncs les larves més joves conegudes difereixen molt dels adults.


Isotelus brachycephalus (Ordoviciense)Ceraurus pleuraxantemus (Ordoviciense)Albertella helena (Cambrian)

Isotelus brachycephalus (Ordoviciense)     Ceraurus pleuraxantemus (Ordoviciense)     Albertella helena (C√†mbric).


TRILOBITS A XILE

La presència a Xile d'aquest tipus d'artròpods és escassa, no obstant, tenim evidència d'ells a través d'alguns fragments que han estat trobats en dues regions del país, ambdues troballes pertanyen al Devònic Inferior. La primera d'aquestes troballes va ser feta en la Formació Lila, que aflora en la trencada La Lila, en els voltants de Pampa Chepica, Antofagasta. En els estrats d'aquesta formació van ser trobats trilobits, associats a Conularies i pistes de Anèlids.

Un altre lloc geogràfic, aquest cop en el sud de Xile, específicament en Buill, en els camins de Chiloé, en aquesta localitat va ser trobat un trilobit Phacopoide, associat a un Coral, l'edat dels estrats és també del Devònic Inferior.


Trilobites of the Phacops sort of the DevonianTrilobites of the Phacops sort of the Devonian

Trilobits del gènere Phacops del Devònic de EE.UU. similars als trobats a Xile.

Paradoxides stamp

Segell emès pel Canada el 1990 sobre el gènere Paradoxides.

Contingut per cortesia de :
Grupo de Investigaciones Paleontológicas de Chile