La primera col·lecció de minerals

Català | Castellano | English

La primera col·lecció de minerals
La col·lecció anirà creixent en número d'exemplars i en número de minerals representats.

La primera col·lecció de minerals

La primera col·lecció de tot aficionat a la mineralogia hauria de estar formada per almenys una mostra de les roques i minerals més comuns i representatius.
La col·lecció anirà creixent en número d'exemplars i en número de minerals representats. Fins que pot arribar un punt en que el col·leccionista es vulgui especialitzar, dedicant el seus esforços a la recollida de minerals d'un tipus determinat, per exemple: sulfurs, sulfats o silicats, o d'una determinada localització geogràfica, per exemple: minerals de Catalunya, o bé minerals amb característiques fluorescents d'arreu del mòn.

CLASSIFICACIÓ DELS MINERALS

En l'actualitat es coneixen més de 2000 especies de minerals, aquests són classificats segons la seva estructura i composició química en 9 clases, que es subdivideixen en grups i subclases. Aquestes clases fonamentals i alguns dels seus minerals més comuns són:

I Elements natius: Or, Argent, Coure, Mercuri, Sofre,  Diamant, ...

VI Sulfats, molibdats i cromats: Celestina, Barita, Guix, Wulfenita, Linarita, Anglesita, Crocoita,...

II Sulfurs: Pirita, Galena, Calcopirita, Bornita, Blenda, Cinabri, Molibdenita, ...

VII Fosfats, arseniats, i vanadats: Apatit, Adamita, Piromorfita, Turquesa, Vanadinita, Vivianita,...

III Halurs:Sal, Fluorita, Atacamita, ...

IV Òxids i hidròxids: Quars, Cuprita, Anatasa, Magnetita, Hematites, Goethita, Casiterita,...

VIII Silicats: Granat, Olivi, Topaci, Epidota, Ortosa, Albita, Vesuviana, Turmalina, Beril, Dioptasa, Mica, Prehnita, Actinolita, Hornblenda, Crisocola, Talc,...

IX Compostos orgànics: Ambre ...

V Nitrats, carbonats i borats: Aragonit, Calcita, Atzurita, Malaquita, Cerussita, Dolomita,...